Digitale og grafiske elementer til PR

madklub

madklubben

Case

Brief

Opgaven lød på at fremstille et postkort/go-card til et event i Vanløse. Kunden ønskede en grøn farve med henblik på at formidle "noget økologisk og naturligt". Derudover ville kunden have et uformelt og "sjovt" illustrativt udtryk, der kunne rettes mod madklubbens forholdsvis unge målgruppe.

Afsender og målgruppe

Produktets afsender er Vanløse Madklub, som er en sammenslutning af to organisationer fra bydelen. Målgruppen er unge mennesker i alderen 18-35 år bosat i Vanløse.

Proces

Jeg startede med at dykke ned i madklubbens eksisterende materiale og snakkede med dets brugere. Herefter begyndte jeg at idéudvikle på det illustrative indhold med en masse løse skitser. Da jeg viste skitserne til kunden, blev der udtrykt et ønske om brug af flere farver. Det imødekom jeg ved at anvende komplementærfarver. Skitserne dannede herefter udgangspunkt for arbejdet med det endelige produkt, hvis enkelte elementer kan bruges til PR på de sociale medier.

Løsning

Løsningen blev et positivt og indbydende illustrativ produkt med "jordfarver". Produktet indeholder en masse enkeltelementer, som kan bruges på andre flader og tilfører derved produktet fleksibilitet og lang levetid.

Kontakt

Adresse

Valdemarsgade 67
Vesterbro, Kbh.