Illustrationer til kommunikationskampagne

Claus Bülow Illustration

 

Claus Bülow Illustration

Brief

Opgaven er en case fra "den virkelige verden" som et led i uddannelsen "Den Kreative Proces" på DMJX. Vi skal udarbejde et kampagnekoncept rettet mod at øge sikkerheden i Københavns Havn.

Afsender og målgruppe

Afsenderen på kampagnen er "By og Havn". Målgruppen er børn i alderen 7-12 år.

Proces

Vi arbejder iterativt og kollaborativt i en fire-personers gruppe. Først researcher og analyserer vi os frem til en problemdefinition. Herefter idéudvikler vi forskellige potentielle løsninger.

Løsning

Løsningen bliver en kampagne, der gennem humor og vid skal informere målgruppen om regler og god opførsel i havnen. Vi tager afsæt i indsigten om, at havnen er et nyt område i byen, som skal "indarbejdes" i storbykulturen.

Kontakt

Adresse

Valdemarsgade 67
Vesterbro, Kbh.